Onze doelstelling

Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen ondersteunt kerken in landen van de voormalige USSR met bezoek, financiële steun en verspreiding van Bijbels en literatuur.

Bekijk ons beleidsplan

Financiële verantwoording

Kollekten kerken20212020
Giften kerken €    4.048,20 €            4.089,20
Giften particulier €          950,00 €                   995,00
Giften donateurs €          676,69 €                   776,69
Giften bedrijven & Scholen €    16.363,45 €              14.113,45
Wegenbelasting
Sponsers €      2.750,00 €            4.030,00
—————–————————
Totaal ontvangsten €    24.788,34 €              24.004,34
Uitgaven20212020
Reiskosten teams €      6.813,43
Kosten Postverzending €    2.559,10 €            1.452,00
Diversen €      2.023,61 €                1.353,19
Kosten bank €          231,05 €                   202,56
Kn Camper €      1.306,35 €                5.712,07
—————–————————
Totaal uitgaven €    12.933,54 €                8.719,82
Recapitulatie20212020
Ontvangsten €    24.788,34 €              24.004,34
Uitgaven €    12.933,54 €                8.719,82
—————–————————
Resultaat €    11.854,80 €              15.284,52

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen bestaat uit tien personen. Het bestuur werkt onbezoldigd. De volgende personen vormen samen het bestuur:

NaamAdresTel.E-mailBenoemdNamens kerken
Riekelt KapteinIndustrierondweg 14681848info@kapteinbv.nl2006Geref. Vrijgemaakt
Jan KorfAlexia 34205103jankorf@solcon.nl2007Geref. Gemeente
Jelle ten NapelKleine Fok 17684372jelletennapel@hotmail.com2004Chr. Ger. Eben Haezer
Daniel KraltHolkenkamp 96dckralt@hotmail.com2018Geref. Vrijgemaakt
Albert de BoerHet Top 38681787adboer@solcon.nl2006Oud Geref. Gemeente
Paulus van VeenGrindrug 10684718info@dayseaday.nl2004Oud Geref. Gemeente
Simon WeerstandZandplaat 10683366info@weerstand.com2007Chr. Ger. Maranatha
Jan PostDamlaan 13682986janpost1948@kpnmail.nl2010Ger. Gem. Menorah
Hein BakkerHet Ruim 80613947586hein_bakker@hotmail.com2020Chr. Ger. Eben Haezer
Piet v. SteenselenMiddelb. 49681340pvansteenselen@klifsafe.nl2011Oud Ger. Gemeente

Ons werk